HYDROPONIA.SK

 

Ponúkame Hydroponické systémy na mieru. Hydroponické poradenstvo. 

 

Základným princípom hydropónie je pestovanie rastlín vo vode. 

Hydropónia je perspektívna metóda do budúcnosti ako produkovať potraviny doma vo vašom dvore, alebo vo veľkovýrobe ako na farme.